Wednesday, 28 November 2012

Perbentangan Disertasi

Syukur Alhamdulillah. Puji-pujian ke atas Allah Yang Menjadikan Setiap Sesuatu.

Setelah hampir satu setengah tahun bertungkus-lumus, berhempas-pulas, bersusah-senang, maka pada 26 November 2012 yang lalu, selesai sudah perbentangan final draft disertasi. Walaupun ada beberapa kesalahan & pembaikan yang perlu diperbetulkan tetap ia tidak mematahkan semangat tapi sebagai penyuntik kekuatan untuk memberi yang lebih baik dari yang ini. Alhamdulillah. 

Harapan semoga disertasi yang disiapkan ini adalah yang dapat memberi kepuasan hati kepada diri & semua. Paling penting dapat memberi manfaat kepada Islam. InsyaAllah.

Sekalung Penghargaan:
Penyelia : Dr. Muhammad Zaini Abu Bakar
Pengulas : Prof. Muhammad Syukri Salleh
Pensyarah Isdev : Dr. Zakaria Bahari
                                   : Dr. Mohd Shukri Hanapi
Sahabat-sahabat Isdev khususnya Misdev 11.
Keluarga

Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan di atas doa, restu, sokongan, dorongan yang sentiasa bertali arus. Alhamdulillah. Semoga usaha kita ini diberkati & dirahmati Allah SWT. Ameen.

Salam Sayang,
Widad Ali


Penguat semangat!

Sedang membentangkan Disertasi
"Dasar Wanita Kelantan dari Perspektif Maqasid al-Syari'at"

No comments :