Friday, 30 December 2011

ETHNOMETHODOLOGY DAN POSTMODERNISME.


ETHNOMETHODOLOGY DAN POSTMODERNISME.
BANDINGKAN KEDUA-DUANYA DARI SEGI USAHA UNTUK
MEMAHAMI REALITI SOSIAL


ETHNOMETHODOLOGY

Harold Garfinkel
Ethnometodology adalah sebuah aliran sosiologi Amerika, yang pada awalnya dikemukakan oleh Harold Garfinkel dalam tahun 1940-an, dan secara meluasnya mula dikenali melalui karya Harold Garfinkel sendiri pada tahun 1967, iaitu Studies in Ethnomethodology.

Mehan and Wood dalam Neuman (1997) mendefinisikan ethnometodology sebagai keseluruhan penemuan, suatu metod, suatu teori dan suatu pandangan dunia dimana pandangan ethnometodology berasal dari kehidupan disamping berusaha memaparkan realiti pada tingkat hidup dan secara amnya ia berbeza dari ilmu sosiologi dan juga psikologi. Ethnometodology juga dikenali sebagai kajian common sense, pemerhatian penciptaan yang digunakan terus menerus didalam interaksi sosial dengan lingkungan yang sewajarnya. Heritage dalam buku karya George Ritzer (1996) menyatakan bahawa ethnometodology juga dapat didefinisikan sebagai kajian mengenai pengetahuan, pelbagai ragam prosedur dan pertimbangan yang dapat diterima oleh anggota masyarakat, mereka akan mencari jalan dan bertindak dalam keadaan di mana mereka akan menemukan diri sendiri atau dengan erti kata lain ethnometodology berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan dan menggambarkan gaya hidup mereka sendiri.

Istilah ethnometodology berkaitan dengan konsep memahami fenomena sosial dengan merujuk kepada sumber-sumber ilmiah yang menganalisis metod-metod atau prosedur-prosedur yang digunakan manusia sebagai panduan menunjukkan cara melakukan kegiatan dalam hidup seharian. Dengan demikian, ethnometodology dapat didefinisikan sebagai ilmu etnometode, prosedur-prosedur yang disebut Garfinkel sebagai “mempraktik sosiologi secara terus menerus” (Alain Coulon, 2004).

Pendek kata, ethnometodology adalah mengenai kegiatan manusia sehari-hari, khususnya yang melibatkan aspek-aspek interaksi sosial yang diambil begitu saja. Garfinkel memberi makna ethnometodology sebagai penyelidikan diatas ungkapan-ungkapan indeks dan tindakan-tindakan praktis lainnya sebagai kesatuan penyelesaian yang sedang dilakukan dari kegiatan sehari-hari yang telah diorganisasi. (Poloma, 2003)

Termasuk pendekatan yang menjelaskan “tanggungjawab dari tindakan praktis yang rasional” ini ialah perbezaan antara ungkapan yang objektif dan yang indeks, refleksi yang berbagai hasil dari tindakan praktis, dan kemampuan menganalisa tindakan tersebut dalam konteks sehari-hari. Jadi yang menjadi masalah bagi para ahli ethnometodology ialah bagaimana (metod) manusia memahami dunia mereka sehari-hari. Para ahli tersebut menyifatkan dengan cara bagaimana orang menerima keteraturan atau pola-pola dalam kehidupan realiti mereka. Bahasa dan makna yang dikaitkan pada simbol-simbol signifikan yang demikian merupakan sumber-sumber penting dari ungkapan indeks.

Perkembangan ethnometodology sebenarnya relatif baru bila dibandingkan dengan pendekatan Struktural fungsional dan interaksi simbolik yang sudah kukuh. Pendekatan ethnometodology memiliki ragam yang berbeza, kerana subject matternya adalah mengenai jenis tingkah laku yang berbagai dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncul banyak kajian lanjutan sesuai dengan disiplin ilmu tertentu.

Ethnomethodology termasuk didalam era positivism. Keyakinan, budaya, dan tradisi didefinisikan sebagai lambang kehidupan masyarakat itu sendiri. Pendekatan Ethnomethodology tidak lagi menggunakan kerangka teori atau mengikut kriteria Barat, melainkan ia diangkat dari grass root sebagaimana masyarakat itu sendiri dijelaskan. Dengan demikian ethnomethodology berkembang pada lingkungan masyarakat dengan lebih luas. Ini menjadikan ethnomethodology sebagai satu pengajian yang overlap dengan pengajian Antropologi dan Sosiologi; atau merupakan salah satu model atau cara untuk mempelajari ilmu Sosiologi atau Antropologi.

Harold Garfinkel dalam bukunya Studies in Ethnomethodology (1999) berkata ; “When I speak of accountable my interests are directed to such matters as the following. I mean observable-and-reportable, available to members as situated practices of looking and telling.” Menyusuri kata-kata Garfinkel telah memberi makna dimana satu tindakbalas (refleksi) atau lambang kepada watak itu adalah merupakan pokok persoalan cadangan itu. Kiranya apa yang kita fikirkan akan dilakukan (perbuatan) mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh pemikiran kita.


POSTMODERNISME
Jean-Francois Lyotard
Jean-Francois Lyotard adalah seorang tokoh dari Perancis yang memperkenalkan semula konsep Postmodernism. Menyoroti sejarah munculnya konsep Postmodernisme ini adalah dari pemerhatian beliau terhadap penindasan kolonial yang berlaku di Aljazair tempat beliau bekerja sebagai guru falsafah. Setelah sekembalinya beliau ke Perancis dan meraih gelaran Doktor pada tahun 1971 di Universiti Sorbone dalam bidang Bahasa, beliau kemudiannya menggabungkan antara gerakan Marxis dengan Psikoanalisis Freud. Pemikiran Postmodernnya mula berkembang setelah melihat kemerosotan perjuangan sosialisme, runtuhnya komunisme, gagalnya modernity dan kejadian-kejadian “Auschwitch” yang tak dapat difahami secara rasionalnya serta kesatuan ideal yang kemudiannya terpecah dan berlanjut selama 10 tahun lamanya. Ini semua memberi idea kepada beliau dalam menerbitkan buku pertamanya tentang Postmodernisme pada tahun 1986.

Lyotard secara radikal menolak idea dasar falsafah moden semenjak era Renaisance hingga sekarang yang dilegitimasikan oleh prinsip kesatuan metafizik. Menurut Lyotard, dalam dunia yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, prinsip kesatuan metafizik sudah tidak relevan lagi. Kekuasaan telah dibahagi-bahagikan dan tersebar disebabkan demokratik teknologi. Kerana itu prinsip kesatuan metafizik harus dilegitimasi dengan prinsip paralogi. Paralogi bererti prinsip yang menerima keseragaman realiti, unsur, permainan dengan masing-masing logiknya tanpa harus saling menindas atau menguasai antara satu sama lain.

Postmodern juga turut menolak idea autonomi aesthetik dari modernist. Dimana seni tidak dapat dipisahkan dari lingkungan politik dan sosial, serta menolak pemisahan antara legitimate art dengan popular culture. Posmodernisme juga menolak hierarki, geneologik, dan perkembangan dimana Postmodern berupaya mengadakan apa yang tidak terdapat dalam modernism. Ini kerana Postmodernisme lebih kepada pemikiran yang kreatif atau dengan erti kata lain menggunakan unstandard logic manakala Modernisme pula lebih kepada pemikiran yang logik atau standard logic.

Postmodernisme adalah merupakan satu pendekatan yang sangat popular kerana ia juga menekankan kepada realiti. Era Postmodernisme ingin melihat suatu fenomena sosial, keagamaan dan realiti tanpa harus terlebih dahulu terkurung oleh andaian dasar yang dicipta modernisme. Dengan kata lain, postmodernisme berupaya merekonstruksi teori-teori yang telah mampan dan standart yang dibangun oleh pola pemikir modernisme, seterusnya mencari yang lebih relevan dengan memahami realiti masyarakat masa kini.

Dapat dikatakan bahawa Postmodernisme lebih merupakan sebuah suasana, sebuah naluri, sebuah kecenderungan daripada sebuah pemikiran yang jelas. Kecenderungan itu lalu mendapat ekspresi melalui pelbagai saranan konseptual yang sangat berbeza antara satu sama lain.


Ciri-ciri postmodernisme sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan adanya ke-hilangan kepercayaan era postmodern terhadap projek modernisme dalam membangunkan per-adaban umat manusia yang didominasi oleh era mediamassa, di mana postmodernisme tampak sebagai satu gerakan yang antagonis terhadap trend modern. Maka muncullah kecenderungan baru yang berupaya mengatasi semua kegagalan modernisme tersebut, yakni postmodernisme yang menawarkan "projek baru" bagi pembangunan peradaban kemanusiaan, dengan tema sentral spiritual, pluralisme, heterogenus, realiti budaya dan sebagainya. Meskipun postmodernisme lahir diatas kegagalan modernisme, namun ia tetap merupakan satu kesinambungan dari fasa sebelumnya.


PERBANDINGAN ANTARA ETHNOMETHODOLOGY DAN POSTMODERNISME DARI SEGI USAHA UNTUK MEMAHAMI REALITI SOSIAL

POLITIK

Ethnomethodology

Manusia secara semulajadi sukar menghadapi perubahan sekiranya dia berasa selesa dengan keadaan sedia ada. Oleh kerana perubahan adalah sebahagian daripada kehidupan, maka mahu tidak mahu mereka perlu bersedia menghadapi perubahan walaupun ia bukan sesuatu yang disukai.

Pemerintah khususnya merupakan seorang yang dipertanggungjawabkan oleh masyarakat dalam melindungi mereka dari kebahayaan dan sebagai tukaran mereka akan patuh kepada perintah pemerintah. Realiti sosial ini biasa dilihat dimana-mana dan ia juga telah menjadi satu peraturan yang wajib diikuti oleh semua manusia dimana akan ada seorang ketua memerintah dan yang lain akan akur padanya seperti yang terdapat didalam Law of the Human Progress yang diperkenalkan oleh Auguste Comte. Dan menjadi tugas pemerintah menghalang keganasan dari berlaku ke atas Negara. Dimana-mana sekalipun itulah tugas pemerintah secara amnya. Signifikannya kepada Negara adalah Negara akan menjadi aman dan rakyat juga dapat hidup dengan baik.

Tidak semua orang berani menghadapi risiko. Ada sesetengah orang suka akan cabaran manakala yang lain amat benci kepada cabaran. Buat pertimbangan dan penilaian tentang segala sumber yang ada bagi membantu menghadapi sesuatu perubahan atau cabaran. Apabila menghadapi keadaan yang sukar, gunakan sumber yang bersesuaian seperti masa, kemahiran diri, wang disamping jalinan sokongan psikososial untuk membantu di dalam proses penyesuaian. Kadangkala perubahan memaksa kita membuat satu keputusan tegas seperti bagaimana mahu mengelakkan dari berlakunya keganasan disamping menjaga hubungan baik sesama negara. Maknanya, untuk negara ini mencapai kejayaan, ia memerlukan perubahan sikap dan tingkah laku rakyatnya. Maka ini merupakan kesempatan untuk mempertahankan keamanan dan meningkatkan kedudukan ekonomi. Apabila setiap warganegara meningkatkan mutu keperibadian masing-masing dalam segala aspek, daripada soal kesihatan kepada kedudukan kewangan, serta memelihara keluarga masing-masing, maka apabila ia disatukan dalam satu rangkaian kerjasama masyarakat, kita percaya ia akan mendatangkan manfaat kepada negara.


Postmodernisme

Ancaman kepada keamanan negara datang dari dua sudut, iaitu luar dan dalam. Di Malaysia, jika melihat kepada apa yang berlaku pada tahun 2002, ancaman kepada keamanan datang daripada kegiatan keganasan. Walaupun Malaysia tidak menjadi sasaran kepada kegiatan keganasan tetapi perkembangan mengenainya di peringkat dunia mengheret sama Negara. Ini merupakan salah satu cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Pemerintahan Malaysia khususnya bagaimana mahu melindungi Negara daripada ancaman itu. Jadi, kita telah bertindak tegas dan cepat bagi memintas sebarang bayang-bayang yang boleh membawa kepada kegiatan keganasan. Tetapi reaksi daripada kuasa besar seperti Amerika Syarikat (AS) dan sekutunya, Australia terhadap ancaman pengganas selanjutnya boleh menjadi ancaman kepada kita sendiri. Justeru, rakyat negara ini harus berazam untuk membersihkan diri daripada sebarang kaitan dengan keganasan yang boleh mengundang kepada tindakan kuasa-kuasa luar terhadap negara ini.

Wilayah kota (urban) lebih dikenali sebagai pusat kebudayaan manakala wilayah desa pula sebagai daerah pinggiran. Pola ini berlaku bagi menguatkan dominasi negara maju ke atas negara berkembang. Ibarat negara maju sebagai “titik pusat” yang menentukan gerak pada “lingkaran pinggir”. Dengan erti kata lain, semakin terbukanya peluang bagi kelas-kelas sosial atau kelompok, semakin ramailah yang mengemukakan pendapat secara lebih bebas. Dimana era postmodernisme telah mendorong ke arah proses demokrasi dan bukan autokrasi.

No comments :