Friday, 30 December 2011

Politik & Teori


Terlalu banyak isu-isu berkaitan politik kini timbul dan menjadi semakin kronik. Pertelingkahan yang berlaku di antara ahli-ahli politik sukar untuk berakhir dan masalah seolah mempunyai kepentingan peribadi dan memiliki agenda tersembunyi. Akhirnya Negara menjadi berpecah belah. Jelaskan fenomena yang berlaku dengan menggunakan teori yang sesuai.

Melalui pendekatan Teori Evolusi
- Tokoh : Auguste Comte dan Herbert Spencer
- Masyarakat akan berubah secara perlahan-lahan daripada simple kepada kompleks.
- Perkaitan dengan politik :
  • Masyarakat primitif; komuniti kecil dan terbentuk dengan sempurna. Kini masyarakat telah berubah kepada masyarakat industri dan kompleks. Masyarakat sudah bijak membuat pilihan dengan wujudnya sistem demokrasi.

  • Kuasa politik agak terhad; kebanyakan kelompok mempunyai ketua yang dilantik berdasarkan peranan untuk memimpin kelompok. Kini kuasa politik tidak terhad; telah banyak tertubuhnya parti-parti politik seperti BN, BA, SUPP, SNAP.

  • Perebutan kuasa amat jarang berlaku. Kini berlaku perebutan kuasa; wujudnya kepentingan peribadi dan kroni-kroni.

  • Dahulu; lelaki yang paling gagah akan menjadi ketua. Kini pemilihan pemimpin bukan sahaja untuk lelaki malah wanita juga.

  • Dahulu; suku atau puak yang lebih kuat akan memimpin suku yang lemah. Kini pemilihan pemimpin berdasarkan kepada karismatik autoriti.

  • Dahulu; corak politik adalah bergantung kepada norma-norma yang dianjurkan oleh tradisi, kebudayaan dan agama (membawa kesepakatan). Manakala corak politik pada masa kini banyak dipengaruhi oleh penjajah.


 Melalui pendekatan Teori Fungsionalisme
-          Tokoh : Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Ibnu Khaldun
-     Ibnu Khaldun menyarankan bahawa kekuatan penyatuan ahli dalam kelompok kecil yang berlandaskan semangat kesukuan (assabiyah) kemudiannya boleh membina suatu sistem pemerintahan yang besar ini adalah kerana rasa persaudaraan yang terbatas itu dapat diluluskan kepada kumpulan manusia yang lebih besar untuk kekuatan diri dan pertahanan daripada serangan musuh.
-      Kuasa politik boleh ditegakkan melalui usaha sesuatu kumpulan oleh perasaan kekitaan sebabnya ialah oleh sikap agresif dan defensive hanya dapat dicapai melalui perasaan kekitaan yang bermakna bahawa setiap anggota-anggotanya saling sayang-menyayang dan sanggup berjuang serta rela berkorban demi menjaga kepentingan bersama.
-          Ahli-ahli masyarakat berperanan memilih pemimpin yang mereka kehendaki.
-    Isu-isu pertelingkahan politik ini wujud kerana terdapat komponen-komponen yang tidak berfungsi dalam masyarakat iaitu yang sentiasa mempunyai masalah dan tidak berpuashati terhadap pemerintah seperti kacau bilau, tidak bekerjasama dan sentiasa porak-peranda.
-   Wujudnya pemerintah yang bersifat individualistic, tidak menghormati antara satu sama lain, tidak memiliki nilai-nilai moral yang baik dan sentiasa mengamalkan sikap negative sepanjang kehidupan, wujud agenda tersendiri.

Melalui pendekatan Teori Konflik
-          Tokoh : Karl Marx
-          penindasan (exploitation) dan konflik sebagai kuasa utama perubahan dalam sejarah.
-      Menganggap bahawa pergelutan kuasa (power struggle) sebagai satu proses yang berlaku di antara kelas, bangsa dan sebagainya.
-       Wujudnya perebutan kuasa di antara golongan yang ingin menegakkan keadilan dengan golongan yang mementingkan kepentingan peribadi.
-          Berlakunya penyekatan kuasa di antara kerajaan dan rakyat, kerajaan dan pembangkang.
-        Wujudnya gejala kolar putih yang menyebabkan rakyat tertindas dan berasa tidak berpuashati lantas wujudlah tunjuk perasaan, reformasi dan sebagainya lantaran menjadikan negara secara tidak langsung wujudnya ketidaksamaan.


No comments :