Tuesday, 20 September 2011

Kajian Teks & Seminar

KONSEP ILMU DAN PEMBENTUKAN PARA ILMUWAN ULU’L-ALBAAB DALAM KONTEKS MASYARAKAT ISLAM MASA KINI [RINGKASAN DARI KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN OLEH TAN SRI PROFESOR DR KAMAL HASAN (PROF ULUNG NEGARA)]

Pengenalan

- Meneruskan misi dan agenda besar reformasi dan transformasi pemikiran cendekiawan muslim
- Krisis dalaman yang kronik (Pergaduhan sesama sendiri)
- Kegagalan pimpinan umat Islam melaksanakan paradigma tauhid
- Menjadi tawanan atau pengikut paradigma moderniti sekular
- Melalui pendidikan iaitu dengan mengikut paradigma moderniti sekular dan Humanisme Sekular (Wawasan Alam Tanpa Tuhan)


Masa Kini Yang Menggoncangkan
- Stephen Hawking dalam bukunya Grand Design (2010)
"Ilmu falsafah telah mati dan hanya sains moden sahaja yang mampu menjawab semua soalan-soalan besar mengenai kosmos dan realiti alam ini."


- Menolak ketuhanan "We don't need a creature but a nature"

- Kemajuan tersebut tidak seimbang, pincang, lebih mementingkan kesejahteraan material bagi sebahagian individu dan sekelompok tertentu.

- Negara-negara maju (G8) mengabaikan serta menindas hak-hak dan merampas kekayaan alam negara lain dan orang lain yang lebih hemah kekuatan sains teknologi, ekonomi. Maka kemajuan di Barat melhirkan penderitaan Kolonialisme - Imperialisme (penjajahan) di dunia timur dan selatan.


Makna sebenar krisis ekonomi global masa kini

- Menurut David Smick dalam bukunya "The World is Curved" (2008)

- Suatu analisa mendalam dan lebih realistik tentang betapa serius dan parahnya sistem kewangan masa kini dan kapitalisme global.


- Kepincangan dan kegagalan sains sosial sekular

- Peter Berger dan Fred Von Mehden mengatakan
Peter Berger dan Fred Von Mehden
"Ideologi modernisasi pada 50-60an yang mewajibkan proses sekularisasi kehidupan manusia sebagai syarat untuk maju dan menjadi moden, sudah tidak boleh dipakai lagi."
- Memerlukan agama dan tidak lagi sistem sekular


Kembalinya kesakralan alam
- Peter Berger mengelar gejala yang berlaku kebelakangan ini sebagai The Return of the Sacred (kembali kepada hal yang berkaitan sakral)

Immanuel Wallerstein
- Immanuel Wallerstein mengatakan bahawa : 
"Struktur dunia yang dibangunkan oleh ilmu sosial barat"Sudah berakhir (The of the World as we know it) 

- Social Science for the 21st Century (1991) :
“The modern Worlds system as a historical system, has entered into a terminal crisis and is unlikely to exist fifty years."


Kemusnahan dan keruntuhan alam sekitar


- Sistem ekonomi kapitalisme dan ideologi pembangunan yang berpaksikan perspektif dominasi alam sudah tidak mampu lagi menjamin kelestarian alam sekitar dan pembahagian kemakmuran secara adil dan saksama.

- Kondisi alam sekitar semakin terancam kemusnahannya.

- Krisis ekologi seperti bencana alam, perubahan cuaca akibat pemanasan global disebabkan tingginya pencemaran industri Negara Maju.

- Kehancuran ekosistem laut dan keracunan pada penduduk pantai akibat pencemaran yang dihasilkan oleh pertambahan mineral emas, perak dan tembaga.

- Kebocoran reactor nuclear di Chernobil, Rusia dan India.

- Krisis ekonomi dan politik yang terjadi di kebanyakan negara membangun dan negara miskin disebabkan ketidakadilan penjajah yang menguasai ekonomi dunia dan ilmu pengetahuan serta teknologi moden.


Kegagalan moderniti dan epistemologi akal bebas

- Kepincangan dan kepalsuan modernisme serta moderniti yang berbasis epistemologi kebebasan mutlak akan manusia

- Suatu krisis peradaban moden yang amat membimbangkan

- Jika dahulu, syarat untuk negara membangun menuju ke arah kemajuan dan kemodenan, harus mewajibkan sekularisasi dalam kehidupan. Kini teori itu sudah tidak boleh di gunapakai dunia hari ini berada dalam kelam kabut baik dalam ekonomi, politik dan sosial. Ini menunjukkan gagalnya ilmu sains sekular dan sains sosial barat moden dalam banyak bidang peradaban manusia.

- Pada abad ke-20 didapati sejak 3 dekad kebelakangan hingga kini munculnya kesedaran di kalangan sarjana-sarjana barat dan timur tentang kepentingan hal-hal yang berkaitam keagamaan dalam masyarakat moden.


Agenda besar transformasi pemikiran dan sistem pendidikan 

- Ilmu sains (termasuk sains sosial) perlu diintegrasikan dengan ilmu agama, begitu juga sebaliknya iaitu ilmu agama juga perlu diintegrasikan dengan ilmu sains. Kerana ilmu itu saling berkaitan di antara satu sama lain. Masing-masing tidak boleh berdiri sendiri.
"Ilmu yang mendalam perlu bersatu dengan iman yang mendalam terhadap Allah s.w.t"


Melahirkan generasi Ulul Albab

- Orang yang selalu berzikir, berfikir dan beramal soleh

- Memiliki ilmu yang luas, pandangan mata yang tajam, otak yang cerdas, hati yang lembut dan semangat serta jiwa pejuang (jihad di jalan Allah) dengan sebenar-benarnya perjuangan.

- Mencari ilmu bukan sekadar untuk memperoleh ijazah dan pekerjaan tetapi adalah merupakan kewajiban menuntut ilmu iaitu bukan sekadar belajar tetapi turut mengaplikasikannya.


Kesimpulan

وإذ امس ٱلناس ضر دعوٱ ربهم منيبين إليه
“...Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, maka segera berdoa kepada Tuhan mereka dengan keadaan rujuk kembali kepadaNya"

-Surah Al-Rum : 33-

Tan Sri Prof Dr Kamal Hasan

No comments :